پست های ارسال شده در مهر سال 1383

از شوق ديدارت سر شارم سکوت ميکنم  از لذت حضورت لبريزم سکوت ميکنم از زخم نامهربانيهايت نالانم سکوت ميکنم ازحضورعشقت مشعوفم سکوت ... ادامه مطلب
/ 79 نظر / 44 بازدید