بهترین لباس های عمرم

تمام این سال ها خیلی بوتیک و لباس فروشی در جاهای مختلف دیدم و لباس های مختلف، اما هرگز حس اون لباس هایی که روز تولدم مامان عزیز دلم از چندین روز پیش موقع بودن من توی مدرسه برام می دوخت و وقتی روز دهم آذر می اومدم خونه در رو باز میکرد و میگرفت جلوم و میگفت :تولدت مبارک دخترم ،همراهمه، اون لباس ها همیشه و تا ابد. زیباترین و با ارزش ترین لباس های عمر من و هر دختری هستند ،:لباس هایی که مامان عزیزش نشسته و سوزن به سوزن برای اون دختر دوخته، زنده باد مامانای خوب ایرانی و باد پیشاپیش روز همشون و تولد حضرت زهرا مبارک...

 

/ 0 نظر / 29 بازدید