جه زيباست اينجا...

چه زیباست اینجا : نرمه بادی سرد

برف ترد  صبحی سرد تر از دیروز 

گدازه های سرخ گل رز

بر سر بوته ای سفید از برف

وسعت جادویی برف

جای دو جفت پا تا دور دید

یاداور گام های من و تو از روزهایی دور.

آنا آخماتوا-۱۹۲۲

/ 0 نظر / 10 بازدید