تنهایی ها

جام ملت های اروپا زیباست

تنها برزیل ندارد

و تنهایی هایم تنها تو را

 عادت کرده ام  به اینکه

 بی تو

 سوار موتور بشوم

بی تو

فلافل بخورم

و بی تو در کنار دریا قدم بزنم

حتی بلیط فروش سینما هم

با نبودن تو کنار آمده است

تنها

آن سه پیرمرد سر کوچه

به مرگی زودرس مردند

و صفحه کامپیوتری که با نام تو آعاز می شد

به یک جهان مجازی

 

شعر از:

مصطفی غضنفر

/ 0 نظر / 16 بازدید