روزجهانی معلولین

دیروز روز جهانی معلول بود عکس داوودعزیز و خانواده اش تازه به دستم رسید ، من پانزده ساله نمایش کار میکنم تو این مدت داوود برای من حضورش بخش تکمیلی هر اجرا بوده اون أوائل اون هم جوونتر بود همین طور مادر و برادر صبور و نازنینش من هم جوونتر بودم زمان زیادی گذشته که من فکر میکنم قبل از من هم داوود تماشاچی حرفه ای نمایش بوده  ، گاهی با وجود سلامت کامل از رفتن به مکان ها و دیدم کإرهای فرهنگی طفره میریم اما داوود و خانواده اش با وجود تمام سختی جا به جا کردن اون از دیدن هیچ نمایشی خودشون رو معاف نمیکنن حالا سال هاست من تو هر اجرا چشم براه اون هستم تا یک شب از در بیاد و با خنده های بلند و نفس های پر عشقش تماشاچی خاص نمایش من باشه ، خداوند  به اون و خانواده اش توان و قدرت بیشتر برای زیستن و بودن بده ازش ممنونم دلم میخواد از خانه تیاتر خواهش کنم یک کارت ویژه برای دیدن نمایش ها براش صادر کنه و دلم میخواد سر فرصت یک مصاحبه مفصل درباره نمایش و تماشاچی حرفه ای نمایش بودن باهاش انجام بدم عمری باقی باشد حتما انجامشان میدهم...
/ 0 نظر / 109 بازدید