من چاقم پس هستم ؛)

در فواید اضافه وزن من که ظاهرا چشم تنگ مرد دنیا دوست را پر کرده :من هم مثل همه ادمهایی که یک دفعه اضافه وزن پیدا کردند از این اتفاق خوشحال نبودم ، اما راستش هیچ موقع موضوع اصلی ذهنم نبود شاید چون هم در نظر اطرافیانم و هم در کارم چندان مانعی که إیجاد نکرد هیچ ،گاهی کمک کرد که بتوانم ادمهایی را که مشکل هایی از این دست دارند بهتر درک کنم و همیشه انقدر مشغول کار و تحصیل و یادگیری بودم که کاهش وزن اولویتم نبود ، در کل ادم بی اراده ای نیستم و این را رشته های تحصیلی مختلفی که خوانده ام و کارنامه بسیار پر کارم در سینما تیاتر و تلوزیون نشان میدهد اما خب همیشه همه ما در همه ابعاد زندگی موفق نیستیم ، سفر کاهش وزن من بارها مرا به چالشی با خودم کشاند که اگرچه چندان موفق نبود اما من را با هستی در أشتی بیشتر قرار داد ، بیشک بخاطر توجه بسیار خانواده و مشهور بودنم و باقی مشخصات ظاهرم و نیز انچه در زندگی به دست أورده بودم اگر با این مشکل مواجه نبودم ادم بی تفاوت تَر و شاید کم احساس تری از ادم امروزم بودم اینها را در حالی مینویسم که این روزها مثل معتاد هایی که بارها ترک میکنند بار دیگر و البته با امید زیاد مشغول یک سفر کاهش وزن دیگرم که اول امسال رسمی إعلامش کردم تا به خودم و کسانی که انها هم مشکل مرا دارند و طرفدارام هم هستند امید و قدرت بیشتر بدهم ، چاقی سنگینی است حمل یک چمدان ستگین همیشه است خستگی است خطر ابتلا به هزاران بیماری است من هم تاییدش نمیکنم اما با توجه به اینکه به زمان بندی الهی إیمان دارم شک ندارم این ظاهرا مانع تا امروز برای من نقع و درسی داشته و به اصطلاح نعمتی بوده در لباس نقمت ، این روزها که جدا از عقایدم با إشارات رسمی و عجیب و غریب به اضافه وزنم نشانه ام رفته اند ، از این یک بایت سخت خوشحالم و حس میکنم خداوند با چه ازمایش زیبایی مرا بالغ تَر و اگاه تَر کرده بی شک این مهمترین و بزرگترین إیرادی است که کسانی که مثلا قصد آزار و توهین به من دارند در نظر میگیرند شاید چون ترکیب یک چاق این قدر فعال واقعا ترکیب غریب و روی مخی است برای کاهلان و تنبلانی که پشت نقاب کار برهای مجازی هیچ إیرادی جز این نمیبینند ، برای خودم هم جالب است که چطور با برنامه ریزی تمام روزن مثل یک جوان پر شور پر از برنامه و حرکت است شاید اصلا خدا این اضافه وزن را داده تا کمی سرعت حرکت مرا کم کند وگرنه با اینهمه جوش و فعالیت ذهنی و جسمی باد مرا میبرد خارج از مدار سیاره زمین ، مرا به بد قلبی و بی سوادی و مردم ستیزی و حیله گری و تفرعن و هزاران لقب دیگر نتوانستند ملقب کنند گفتند خدا را شکر که خوب خوک چربی است و به بدنش میشود ناسزاهایمان را که از سر تنفرمان از انرژی زیاد او ( که در واقع کاهلی خودشان است )داریم بدهیم ، جالب این است که مادرم درباره خانواده اغلب چاق ما همیشه می گوید :خدا رو شکر مادر که عیب ما انقدر عیانه من هم حالا به حکمت این اضافه وزن و این چمدان این سال ها پی بردم حالا بابت همه سال ها یی که چاق بودم از خدا ممنونم چون بی شک با این سرعت و انرژی و شور من برای زندگی اگر سپری چون چاقی نداشتم عناوین حمله سنگین تری برای خالی کردن خشمشان می یافتند خدا یا شکرت که در مقابل موفقیت هایی که به من دادی أیر بگ چاقی را به من عطا فرمودی تا چشم حسودان و بد خواهانم را پرکند و تیر هایشلن بعد اصابت به لإیه های چربی من به سمت خودشان باز گردد.. و من الله توفیق برای همه چاقان عالم از اورسن ولز و هیچکاک تا افرا وینفری و بسیاری از موفقان چاق عالم تا این بنده حقیر سراسر چربی :)

/ 0 نظر / 97 بازدید