تو گاهی هيچيو نميتونی عوض کنی اونوقت شايد کمتر غصه بخوری

اما رسيدن به اين نقطه که ايا تو مقهور تقديری يا اينکه اين تصميم توئه که همه جيزو عوض ميکنه کار ساده ای نيست

گاهی ما خودمونو گول ميزنيم که ديگه شد کاريش نميشه کرد اما ته دلت ميدونی که اينطور نبوده و تو ميتونستی اما داری خودتو گول ميزنی که کمتر غصه بخوری!

اما گاهی کنار اومدن با حيرت خودش حال ميده بهر حال اتفاق افتادنيه غصه هم خوردنی.

موخره: اينجا وبلاگه هيچ مسابقه ای برای جلب توريست در کار نيست

من مينويسم چون هستم وهستم چون مينويسم همين.

/ 2 نظر / 20 بازدید
ایلیا

تو هستی هيچ دليلی هم نمی خوای

یک رهگذر

رمز داشتن يه زندگی پربار رسيدن به اين نقطه است که هرجايی که هستی مسئولش فقط خودتی. و رمز داشتن يه زندگی شاد هم در اينه که بدونی چه چيزهايی رو بايد بپذيری که تغيير ناپذيرند. موفق باشی.