پنج سال بعد

باورم نمیشه که امشب بهد پنج سال دوباره خدای کشتار با بازی من در نقش آنت روی صحنه رفت،گروه خوب نمایش خدای کشتار قبل از عید این نمایش رو در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه برد و اتفاقا پر ببینده ترین نمایش پارسال همین نمایش بود قبل از عید به جای من لادن مستوفی عزیز این نقش رو بازی میکرد ، البته وقتی برای اولین بار در سال عجیب ٨٧ این اثر روی صحنه سایه رفت من همین نقش را بازی میکردم ،خیلی هم مهم نیست مهم الان که خسته از سریال و اجرا ی سخت کشتار ساعت یک وًنیم پای نت أمده ام و مینویسم حال عجیب و متفاوت من در این دو اجراست چیزهایی که تفاوت های اصلی آنت ٣٣ساله با آنت حالا ٣٨ ساله است ، رنج های نقش ، من ،گذر، تعامل،بلوغ، پختگی ، تفاوت روزها ، شب ها......بیشتر الان نمینویسم و شاید بعدا هم ننىویسم ولی امشب برای من شب بزرگ و مهم ى افتخارامیزی است ، من بعد سال ها محکم تر و ارامتر از قبل آنت را دوباره به دنیا می اورم ، زمان میگذرد و چیزی که میماند تصویر ما در اینه است وقتی بی تعارف به خود نگاه میکنیم ، خًوشحالم که دوباره نقشی را جلن میدهم که روزگاری گمان میکردم هرگزجرات تکرار دوباره حتی جملاتش را ندارم ، نه جرات دارم ، چیزی که کا را نکشد بی شک قویترمان میسازد ، منتظر دیدارتان برای آنت قویتر این روزها هستم ....

/ 0 نظر / 12 بازدید