ماهور جان احمدی

 

ماهور جان احمدی رفیق گرمابه و گلستان امروز تن پوش های زیبای بهاری اش را به تنم کرد و به حیاط خانه اش رفتیم همانجا که ده سالی است شاهد خنده و گریه های دخترانه و حالا زنانه من و ماهور است و باد وزید و مهفام عکس ها گرفت وحاصل این شد که میبینید ، دعوتتان میکنم به دیدن این جامه های بهاری زیبا در این اخر هفته زمستانی....گروه طراحی ریماه...
عکس از : گروه طراحی ریماه...
منتظر محصولات بعدی ما باشید..
عرضه محصولات ١۴ و ١۵ اسفند ماه به نشانی :
چمران جنوب خروجی یادگار امام غرب -بلافاصله سمت راست اوین(کچویی)- همان ابتدا دومین کوچه دست راست( صفا) انتهای کوچه شماره ٢٢ از ساعت 11صبح تا 10شب

 

 

 

/ 0 نظر / 391 بازدید