بوی بهاز

بهار امسال عید بوی بهار نداره

 واسه پریا یک کفش نو خریدم اونقدرذوق کرد که شب که تو بغلم داشت می خوابید گفت مامان دوست داشتم با کفشم بخوابم .

فوری فهمیدم اینکه میگن عید مال بچه ها ست یعنی چی؟تازه فهمیدم بوی عید تو هوا نیست چون من بزرگ شدم و  دقیقا امسال  دیگه بچه نیستم چون امسال اولین سا لیه که  بوی عید تو هوا نیست 12.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید