من که از درون ديوارهای مشبک شب را ديده ام

و من که روح را چون بلور بر سنگترين سنگهای ستم کوبيده ام

من که به فرسايش وازه ها خو کرده ام

ومن ـ باز آفريننده ی اندوه

هرگز ستايشگر فروتن يک تقدير نخواهم بود

و هرگز تسليم شدگی را تعليم نخواهم داد

زيرا نه من ماندنی هستم ونه تو

آنچه ماندنی است ورای من وتوست.

(بار ديگر شهری که دوست ميداشتم ـ نادر ابراهيمی)

/ 7 نظر / 9 بازدید
raha

امروزم ۴۰ چراغ چيزی ننوشته بود، خانم رهنما؟!

STATUS

ای بابا به منم سر بزن ديگه !

Nasrin

وبلاگ جالبي بود...موفق باشي

maehal

سلام ما خوب لينک داديم اگه شما هم بلد نيستين لينک بدين يادتون می ديم

shayad sedayi ashena ...

به آب روشن می عارف طهارت کرد ... علی الصباح که ميخانه را زيارت کرد ... همين که ساغر زرين خور نهان گرديد ... هلال عيد به دور قدح اشارت کرد ... خوشا نماز و نياز کسی که از سر درد ... به آب ديده و خون جگر طهارت کرد ... دلم ز حلقه زلفش به جان خريد آشوب ... چه سود ديد ندانم که اين تجارت کرد ... امام خواجه که بودش سر نماز دراز ... به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد ... اگر امام جماعت طلب کند امروز ... خبر دهيد که حافظ به می طهارت کرد ........................... خبر دهيد که حافظ به می طهارت کرد ...

sepanta

چه زيبا گفت....انچه ماندنيست ورای من و توست...!

هري هالر

نادر ابراهيمی...چه معلم نازنينی!...برای او هم دعا کنيد