نشانی

بانکدارها تهران را به بانکهایش می شناسند

عطار ها

 به بوی گلهای دود زده اش

 من...

 به جاهایی که تو را گم کرده ام

انقلاب

آزادی

جمهوری اسلامی

 

شعر از : سجاد گودرزی

/ 0 نظر / 10 بازدید