معجون انار

اين معجون انار عجب خوراکی شاعرانه ايست

 ترکيبی از انار بستنی الوچه و زله است اکر نخورديد ممکن است فکر کنيد اين ها با هم اصلا ترکيب خوبی نميد هد

اما ميدهد بجان خودم ترکيبش عالی است دل درد هم ندارد يک لحظه ياد انار های دانه کرده مادر بزرگ می افتيد لحظه بعد ياد الوچه های دم در مدرسه کمی هم يياد زله های عروسی های مزخرفی که رفته ايد

 تنها ايرادش اين است که چون ياد خيلی چيز ها می افتيد ممکن است حال روحيتان بهم بخورد و عاشق شويد11.gif

شايد کلمه معجون را به همين خاطر به ان اضافه کرده اند

بهر حال آب اناری های محمد در شعب مختلف منتظر عاشق کردن جوانان مستعد و غير مستغد ميباشد18.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید