آدم های قدیمی

گل یاس برای من نماد و بوی ادمهای قدیمیه ، منو یاد مامان بزرگم می اندازه و بقیه بابابزرگ مامان بزرگها که با رفتنشون دیگه کسی نیست تا برامون قصه بگه و این یعنی از گذشتن یک دوره مهم زندگی هر آدمی ،با این عکس می خَوَّان این یاس ها تقدیم به روح بزرگوار و نازنین مرتضی احمدی که امروز از میان ما رفت بکنم ،استاد بی بدیلی که جای هنر سخاوت و دریا دلیش شاید تا همیشه در سرزمین ما خالی باشه ، میگن یلدا شب قصه هاست و مرتضی احمدی چنان قصه گوی خوبی بود که ادم باور میکنه امشب برای یلدایی فرشته های اسمون اون قصه میگه ، فاتحه و صلوات نثار تمام مهربانی وجودش

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 86 بازدید