نازکای شکننده عشق

از امروز , اما برای همیشه  می دانم :

زمین به راستی گرمایی دارد.

پس , سوزش را به گزنه ,

و سنگ را به سنگپشت باز پس می دهم.

 

از امروز همه چیز فرشته ی نگهبان من است.

و تمامی جهان گهواره ای از شاخساران بید ,

که باد در آن ما را تاب می دهد  ,

و نفس هامان را با هم گره می زند.

 

 

کریستینه لاوانت (1973-1915)

شعر نازکای شکننده ی سعادت عشق

ترجمه ی دکتر محمود حدادی

 در مدینه هستم که این شعر را برایم میفرستد بانوی چراغ به دست...

/ 0 نظر / 6 بازدید