دنيا هنوز پر از افسانه و روياست پر از قصه های  پری های غمگين کوچک

شايد فقط پيدا کردنشون تو اينهمه شلوغی کمی سخت باشه

وقتی هنوز ادمی هست که از شهرزاد قصه کو می خواد تا موقع قصه گفتن دعاش کنه

يعنی هنوز قلم و زبان حرمت داره

و کسی هست که گاهی نه هميشه فقط گاهی با شمعدونی ها حرف ميزنه

و عروسک شکستشو دلداری ميده

آره هنوز کسی هست باور کن

 

شايد بترسه که بگه هست

تو هم به روش نيار اما بدون که هست

و گاهی فقط بودن خودش بهانه کافی برای همه چيزه

اون هست يک جايی همين دورو ور

آره حتی اگه هنوز اسمشو ندونی

گفتم که گاهی فقط بودن کفايت  ميکنه

پس شروع کن به قصه گفتن هر شبه واسه اونی کهفقط اينو ازش ميدونی:

اون هست !همين!

/ 4 نظر / 12 بازدید
علی

نيست هيچی هيچي باور کن برو پليس رو خبر کن هيچی نيست .

ایلیا

بهش گفتم بابا تقصیر من نبود ...خندید...بهش نگاه کردم ...نگام نکرد... عروسک به اون خوشگلی یه دست نداشت...

سعيد امينم

شايد باشه - ولي براي من اگه خود شهرزاد قصه گو هم قصه بگه خودش ميدونه كه بايد قصه مرگ زندگي جواني رو بگه كه معني عشق از دوست داشتن علاق و ... از زندگيش بيرون رفته پس اين زندگي ديگه فايده نداره - و خودش مطمئنه كه به زودي از اين دنيا رها ميشه