سلام من يک ستون جديد تو چلچراغ دارم اسمش هست

وکيل مدافع شيطان

ترجمه متون سنگين حقوقيه به زبون خودم يعنی ساده و ؟

بخونيدش احتمالا بامزه است

راستی بارون امروزو داشتيد ديگه

آقا ما کلی توش جادوگری کرديم

عاشق بارونم

وعاشق...

نميگم نپرسيد

مهم اينه که عاشقم

و دعا ميکنم شمام بشيد و باز بارون بياد.

/ 0 نظر / 14 بازدید