نظر آقای «ابوالحسن داوودی» درباره چهارمین دوره اجرای «چشمهایی که

نظر آقای «ابوالحسن داوودی» درباره اجرای مجدد «چشمهایی که مال توست» با کارگردانی و بازی «بهاره رهنما»

حتما ببینید... بهاره رهنما در اجراى یک نفره اش در نمایش چشمهایش... به بلوغى غبطه انگیز در بازیگرى صحنه اش رسیده . اجرا را براى اولین بار حدود یک سال قبل بر صحنه دیده بودم و جلبم نکرده بود . شاید به خاطر شتک هاى روشنفکرانه اش و فرار از ملودرامى که این اجرا باید در آن غوطه ور مى شد ، واین اجراى آخر فاصله اى باور نکردنى از آن یافته ، آمیزه اى از هجو و طنز و لحظات تراژیکى از زندگى یک زن روان پریش معاصر که جز با اجراى بهاره نمى توانست باورپذیر شود،... توصیه مى کنم حتما ببینید..


/ 0 نظر / 13 بازدید