پاییز تیاتری من27 ابان

پاييز و تقارن آن با تياتري که بازي ميکنم همه چيز را برايم شاعرانه تر کرده
باز هم ديدن عشاق شهرستاني وپيرمردهاي باز نشسته روي سکوهاي تياتر شهروثانييه هاي خالي و تاريک پشت صحنه که دوستشان دارم و بودن در فضاي روايت يک عشق عجيب عشق يک نابود کننده کتاب به کتاب هايي که از بين ميبرد و من در اين روايت دختري آشغال جمع کن و عشق قديمي او هستم
که در فاصله سکوت هاي نما يشمان ثانييه هاي را در تاريکي تجربه مي کنم که جادوييند .پروانه هاي آسيايي بر اساس رمان تنهايي پرهياهو از هرابال نويسنده چک که کوندرا او را ستوده به کارگرداني محمد حاتمي و با اقتباس حسين پاکدل این یک شنبه 27 ابان ماه سالن سايه تياتر شهر ساعت 8 شب منتضر ديدن کفش هاي مهربانتان از تاريکي پشت صحنه هستم که قلبمان را گرم ميکند چه روزی است این27 ابان......
/ 0 نظر / 13 بازدید