آرامشی که آرام بخشت می کند..

پاییز امسال نه دلهره دارم ، نه تشویش  نه ...

همیشه پاییز را دوست داشتم ولی چهار سالی بود که که پاییز با همه زیباییش غم سنگین و تشویش غریبی به جانم می ریخت .اما  امسال این گونه نیست . امسال آرام و با قرار به تماشای پاییز عزیزم نشسته ام . سی هشت سالگی و نوشتن و نمایش حالا از آن بهار بی قرار عااشق پایییز ، زن آرام تر و صبورتری ساخته و من بابت این مشق صبوری هنوز و هنیشه خدایم را شکر می گویم .

یرای همه ما در تجربه این جهان درس هایی هست اگر خوب نگاه کنیم و خوب پس بدهیم ، بهایش آرامش است . آرامشی که در تالقض با همه غصه های روز مره مان برای شهرمان ، برای اطرافیانمان  ،و برای ظلمی که به نوع بشر می شود نیست .

که فلان آقا بیاید و برای من بنویسد: خانوم چان چه دل خوشی  داری ! نه آرامشی  که من از آن می گویم ریطی به دل خوش و ناخوش ندارد و  آرامشی فراگیر است که  اتفاقن همه آن لجظات غم را هم در بر می گیرد.  و در نهایت این می شود ، که تو در شادی و غم خودت و عزیزانت آرام باشی و بشوی ارامش بخش آنها ..

این روزها برنامه کاری ام را به عمد مختص نمایش کرده ام  و البته چون همیشه نوشتن داستان هایم.

سینمای ایران را برای خودم به سالی یک کار و شاید حتی دو سالی یک بار محدود کرده ام .  و این برنامه ریزی آز اهرم های قوی رسیدن به آرامش این روز ها بود. تا پایان تابستان سال بعد اگر مهلتی باشد هفت نمایش دارم ،که یکی را  انجام داده ام ، و اکنون مشغول اجرای دومی :(فیل \سه داستان از کارور \به کارگردانی :بهناز نازی ) و تمرین سومی (تراس \از کریر\ به کارگردانی : دکتر خاکی ) هستم .

نمایش؛ فیل ؛از امروز به جز شنبه ها در دو سانس شش و هفت و نیم عصر به مرت زمان یک ساعت هر شب روی صجنه خواهد بود .

نزدیک به چهار سال است به هر کسی که عازم زیارت است می سپرم که برایم از خداوند آرامش بخواهد ،این روزها فکر می کنم باید از همه این عزیزان ممنون باشم و بگویم آرامش ، بهترین دعا در حق همه آنهایی ایست که هنوز و همیشه دوستشان داریم ...

و هنوز و همیشه التماس دعا...

/ 0 نظر / 17 بازدید