خشونت های این روزها

این روزا گاهی میزان خشونت و توحش خبرایی که میشنوم انقدر زیاد و دهشتناکه که نمیدونم چی بگم؟ چی بنویسم؟ با کی حرف بزنم ؟از چی بگم ؟, بعد فکر میکنم تو این میزان خشونت فزاینده حرف من و امثال من ایا تاثیری هم داره؟! اینه که گاهی سکوت میکنم اما این روزها به عنوان یک ایرانی ,یک مسلمان ,یک انسان, با هیچ معیاری نمیتوانم کشتار وحشتناک سگ ها و توله سگ های خیابانی را با تزریق اسید ببینم وسکوت کنم , کجای دین ما نوشته حیوانی را زجر کش کنید و از بین ببرید؟ نگه داشتن هر حیوانی اصول و شرایط خاص خودش را دارد به فرض هاری این حیوانات و ولگردی شان هم اصولی برای این کار هست ! جدا از این , چرا باید فقط کشتن حیوانات کمیاب و رو به انقراض جرم محسوب شود؟ و کشتن و ازار و اسید وارد کردن به بدن حیوانات دیگر مصداق مجرمانه ای نداشته باشد؟از مسئولین عاجزانه تقاضا می کنم با این بیماران اجتماعی مسبب این حادثه برخورد مو ثر و جدی کنند, از کنار چنین حادثه ای نباید ساده گذشت ,حتی اگر مسئولین بخواهند از کنار این ظلم سنگینی که با این حرکت بر این حیوانات بی پناه و بی گناه شد بگذرند, نمیتوانند این واقعیت را ندیده بگیرند که بیمارانی از این دست برای اجتماع, برای کودکان ما ,برای زندگی اجتماعی ما خطرناکند... فیلمی که گذاشته ام معرفت و مهربانی یک سگ بر سر مزار صاحبش را نشان میدهد , اگرچه ظاهرا تمام دنیا برای کشتن و تکه تکه کردن مهربانی دندان تیزکرده اند اما شاید صدای ما به جایی برسد ,فقط خدا نکند به گوش انهایی برسد که نشسته اند تا کنار تروریست بودن چهار تا انگ عجیب و غریب دیگر هم به جامعه ایرانی ببندد....

 

 

 

/ 0 نظر / 85 بازدید