نمایشنامه خیریه برکت

بهاره رهنما شنبه سوم اسفندماه ساعت 19 در فرهنگسرای اندیشه نمایشنامه «اتاقی در فلان هتل» نیل سایمون را به همراه بهرام زند روخوانی میکند. عواید این نمایشنامه خوانی به نفع زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بنیاد خیریه یاران برکت مهر خواهد بود.

/ 0 نظر / 23 بازدید