زمستان فصل خوبی برای فراموشی نیست

 

 

زمستان فصل خوبی برای مبتلایان به افسردگی نیست قرص ها و دارو ها بیشتر میشوند و پزشکان روانکاو بیرون رفتن در روزهای سرد را توصیه نمیکنند و من نمیدانم این قاعده از بدشانسی ما ایرانی ها چرا عدل میافتد به آستانه فصل نوروز ما ، یعنی ما ادم هایی که گیر و گرفت روحی و سابقه افسردگی داریم دقیقا زمانی در درجه حاد یا فصل تشدیدقرار میگیریم که باید به استقبال سال نوبرویم ، باید پرده ها و فرش ها را بشوریم و تلفن را برداریم و کینه ها را از دل پاک کنیم و أشتی کنیم ، باید هفت سین بچینیم و حواسمان به تازه کردن گل های گلدان ها باشدو  باید و باید و باید... البته که میشودبا این باید ها و نباید ها دو جور بر خورد کرد شاید هم دو جورش به عقل من میرسد و جوورهای دیگری هم هست من برای نوروز بأیدها و نباید ها را تقسیم میکنم بین ادم های تنها و ادم های میان خانواده ، خب در نهایت هیچ مفهومی که مطلق نیست و تنهایی همیشه هم  که بد نیست  لااقل سبکی دارد و میشود کوله ات را برادری و بزنی به کوه بی اینکه کسی نگرانت بأشد ،چشمی دنبالت باشد،یا مسئولیت دل کسی با دل هزار پاره خودت باشد  اگر تنها باشی زیر همه این باید ها بزنی و نوروز را مثل همه روز بدون همه این سنت ها جایی قایم شویم تا سپری شود و بعد از زیر افتاب نیمه جان فروردین شانه سبک کرده از بار افسردگی زمستان سری به این سو و آن سو بچر خانیم از زیر لاکمان اهسته بیرون بیاییم اما همان نیم خیز دم لاک تا اخر سال روزگار با احتیاطمان را ادامه دهیم ، اما خانواده از محسنات و معایبش این است که از این غلط ها بر حذرت میدارد خانواده نوروز دارد، هفت سین دارد،لبخند دارد ، و تو باید با همه بار فراموش نکردن ها و افسردگی ها لبخند بزنی نوروز را دوست داشته بلشی بغض هایت را شب قبل عید توی بالشت خفه کنی با بچه هایت تخم مرغ رنگ کنی و برای انها یا محول. ألحول والاحوال را بخوانی و معنی کنی ولبخندی بزنی که خانواده ات باور کنند تو انها را باور داری و جهان با رویا را نه یاسمینا رضای لعنتی را که گفت:دیگر هیچ رویایی وجود ندارد. 

 

 

 

به نقل از روزنامه ی اعتماد

 

/ 0 نظر / 61 بازدید